Category: Giống Mắc Ca

Giống mắc ca OC

 Xuất xứ:  Giống Macadamia H2 có nguồn gốc từ Úc.  Năng suất: 10 – 15kg/cây ( từ năm thứ 12)  Trọng lượng hạt: 7-8 g.  Trọng lương nhân: 30-35%  Đây là giống có năng suất cao, cỡ hạt lớn, ít sâu bệnh và đặc biệt có bộ tán cân đối, chịu hạn tốt, thích nghi với…

Giống mắc ca H2

 Xuất xứ:  Giống Macadamia H2 có nguồn gốc từ Úc.  Năng suất: 10 – 15kg/cây ( từ năm thứ 12)  Trọng lượng hạt: 7-8 g.  Trọng lương nhân: 30-35%  Đây là giống mắc ca H2 có năng suất cao, cỡ hạt lớn, ít sâu bệnh và đặc biệt có bộ tán cân đối, chịu hạn tốt,…

Giống mắc ca A38

 Xuất xứ: 3 Giống Macadamia A38 có nguồn gốc từ Úc.  Năng suất: 10 – 15kg/cây.  Trọng lượng hạt: 7-9 g.  Trọng lương nhân: 30-35%  Đây là giống mắc ca A38 có năng suất cao, cỡ hạt lớn, ít sâu bệnh và đặc biệt có bộ tán cân đối, chịu hạn tốt, thích nghi với điều…