Hướng Dẫn Kỹ Thuật 

Hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp

Hiện nay, nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ mới đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, giúp cho nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến góp phần thúc đẩy tổc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Tuy nhiên, cần phải tăng cường hơn nữa sự đóng góp của khoa học công nghệ ở nhiều công đoạn khác nhau, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả. Chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp của trung tâm xin chia sẻ với bà con, các tài liệu và video kỹ thuật mới trong trồng và chăm sóc các loại cây nông nghiệp. Áp dụng các mô hình tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và canh tác những loại cây này.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hồ tiêu.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc bơ.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mác ca.

Bình luận

Bình Luận

Powered by Facebook Comments

liên quan