Giống Cà Phê Viện Eakmat 

Thông báo về việc cung cấp hạt giống cà phê mùa vụ 2021

Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của vườn nhân giống, căn cứ vào nhưu cầu trồng mới cũng như trồng tái canh cà phê cho vụ sản xuất năm 2021, Trung Tâm Nghiên cứu giống cây trồng và chuyển giao công nghệ Viện Eakmat xin thông báo.

Hiện nay trung tâm đã tiến hành triển khai cung cấp hạt giống cà phê: TR4, TR9, cà phê với lai TRS1 (bao gồm giống TRS1 thu từ cây mẹ TR4 và TRS1 thu từ cây mẹ TR9), giống cà phê xanh lùn TS5, giống cà phê dây Thuận An, giống cà phê lá xoài Hữu Thiên, giống cà phê Thiện Trường.

Liên hệ mua giống qua phòng kinh doanh:

092 465 7777

090 152 0000

0996 000 909

Bình luận

Bình Luận

Powered by Facebook Comments

liên quan