Giống Cà Phê Viện Eakmat 

Thông báo về việc cung cấp hạt giống cà phê mùa vụ 2020

Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của vườn nhân giống, căn cứ vào nhưu cầu trồng mới cũng như trồng tái canh cà phê cho vụ sản xuất năm 2020, Trung Tâm Nghiên cứu giống cây trồng và chuyển giao công nghệ Viện Eakmat xin thông báo.

Hiện nay trung tâm đã tiến hành triển khai cung cấp hạt giống cà phê: TR4, TR9, cà phê với lai TRS1 (bao gồm giống TRS1 thu từ cây mẹ TR4 và TRS1 thu từ cây mẹ TR9), giống cà phê xanh lùn TS5, giống cà phê dây Thuận An, giống cà phê lá xoài Hữu Thiên, giống cà phê Thiện Trường.

Chủng Loại Đơn giá (VNĐ)
giống cà phê TR4 (138) 450.000
giống cà phê TR9 450.000
giống cà phê TRS1 450.000
giống cà phê Xanh Lùn (TS5) 450.000
giống cà phê Dây Thuận An 400.000
giống cà phê Lá Xoài Hữu Thiên 400.000
giống cà phê Thiện Trường 400.000

Liên hệ mua giống qua phòng kinh doanh:

092 465 7777

090 152 0000

0996 000 909

Bình luận

Bình Luận

Powered by Facebook Comments

liên quan