giong-co-voi-sweet-jumboKỹ thuật chăn nuôi 

Kỹ thuật trồng giống cỏ lai SWEET JUMBO

Hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng giống cỏ lai SWEET JUMBO

Thời vụ:

Có thể trồng quanh năm trên đất có đủ nước tưới, Tuy nhiên lưu ý khi trồng giống cỏ này nên tránh các tháng lạnh và rét dưới 15 độ

Chuẩn bị đất:

Giống cỏ voi SWEET JUMBO có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Độ PH thích hợp nhất từ 5,5 đến 7. Cày bừa kỹ bón lót phân chuồng hoai 15 đến 20 mét khối và phân hóa học sử dụng 200 đến 250 kg NPK 16-16-8 cho mùa mưa

Lượng giống và khoảng cách. 

Từ 12-15 kg/1ha, gieo theo hàng với khoảng cách 45-60 cm, mỗi mét dài gieo từ 20-30 hạt, sạ hàng và gieo hạt sâu từ 1,5 đến 2 cm

Cách chăm sóc

Giống cỏ lai SWEET JUMBO có bộ rễ phát triển mạnh ở tầng đất mặt, sau mỗi đợt cắt, cần xới xáo, bón phân 70 đến 100kg/1ha, và vun gốc giúp tạo bỗ rễ mới phát triển tốt. Là cây trồng cạn, mùa mưa cần làm rãnh thoát nước, mùa nắng cần tưới nước để tạo độ ẩm cho đất

Thu hoạch

Giống cỏ SWEET JUMBO
Giống cỏ SWEET JUMBO

Khi cây cao khoảng trên 1m là lúc thu hoạch tốt nhất, khi thu hoạch cần chừa lại phần gốc tính từ mặt đất 15cm, để gốc cây nẫy chồi non tái sinh mạnh. Không nên thu hoạch cỏ già quá lứa, vì lúc này cỏ giảm khả năng tái sinh, ảnh hưởng đến năng xuất các lứa sau. Sau 5 đến 6 lần cắt nếu thấy cỏ tái sinh yếu, nên cày xới bỏ và gieo trồng lại mới

Hướng dẫn ủ chua:

Muốn ủ chua cỏ thái cỏ 5 đến 10 cm ở độ ẩm 65 đến 70% phơi 1 nắng, không lẫn cát đất nén cỏ thật chặt trong điều kiện kỵ khí để cỏ chua sử dụng dần

Bình luận

Bình Luận

Powered by Facebook Comments

liên quan