Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cà Phê 

Kỹ thuật tái canh cây cà phê

Chương trinh khoa học kỹ thuật với nhà nông, do đài truyền hình Đak Lak phối hợp với viện Eakmat hướng dẫn bà con kỹ thuật tái canh cây cà phê ( trồng mới lại giống cà phê )

Bà con có nhưu cầu trồng mới cây cà phê, có thể tham khảo một số giống mới năng xuất cao tại đây 

liên quan