Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cà Phê 

Kỹ thuật canh tác cà phê theo hướng bền vững

Kỹ thuật canh tác cà phê theo hướng bền vững là loạt chương trình do Solidaridad và utz Certified phối hợp với Viện Eakmat thực hiện. Chương trình giúp bà con nông dân thay đổi thói quen trong sản xuất, thực hiện các công đoạn chăm sóc theo hướng bền vững theo mô hình. Cùng với nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ sản xuất trong nông dân, mô hình canh tác cà phê theo hướng bền vững của Viện Eakmat hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi trong sản xuất của bà con nông dân.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

 

 

Bình luận

Bình Luận

Powered by Facebook Comments

liên quan