Giống Mắc Ca 

Giống mắc ca H2

  •  Xuất xứ:  Giống Macadamia H2 có nguồn gốc từ Úc.
  •  Năng suất: 10 – 15kg/cây ( từ năm thứ 12)
  •  Trọng lượng hạt: 7-8 g.
  •  Trọng lương nhân: 30-35%
  •  Đây là giống mắc ca H2 có năng suất cao, cỡ hạt lớn, ít sâu bệnh và đặc biệt có bộ tán cân đối, chịu hạn tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết Tây Nguyên.

 

                      giongcaytrongeakmath2h (1) giongcaytrongeakmath2h (2)                                                                                             Hình ảnh ở vườn trồng thí nghiệm

 

liên quan