Uncategorized 

Giống cà phê vối TR5

Giống cà phê vối TR5 có đặc điểm: 

Sinh trưởng: khoẻ, cây cao trung bình, phân cành trung bình, cành rũ

Lá: Trung bình, dạng lá tròn, màu sắc lá non: xanh tươi, màu sắc lá thuần thục: xanh

Quả chín: Màu săc quả: Huyết dụ, dạng quả: Tròn, số quả/ kg: 650  – 700 quả

Hạt: Hạt rất to, tỉ lệ tươi/nhân: 4,4, trọng lượng 100 nhân: 20,6g, hạt loại 1: 90,5

Năng suất (thời kỳ kinh doanh): 5 Tấn nhân/ha,thời gian thu hoạch hàng năm từ 1/11 đến 30/11,

Kháng gỉ sắt: rất cao

Liên hệ mua giống: 0996000909

liên quan