Các sản phẩm giống cây trồng của trung tâm

Trung tâm giống cây trồng Eakmat, là đơn vị chuyên cung cấp giống cây trồng hàng đầu ở Tây Nguyên hiện nay. Bên cạnh cung cấp nguồn cây giống năng xuất chất lượng cao, trung tâm còn là đơn vị hộ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân nhằm sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất

Các sản phẩm giống cây trồng của trung tâm:

Giống cà phê

Giống mác ca

Giống bơ

Giống điều cao sản

Giống hồ tiêu