Category: Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Hồ Tiêu

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu I/ Đặc điểm hình thái: 1/ Rễ: có 3 loại. Rễ cái: ăn sâu đến 2 m để hút nước. Rễ phụ: mọc thành từng chùm ở độ sâu từ lớp đất mặt đến 40 cm, có nhiệm vụ hút nước và dưỡng chất nuôi cây, kém…

Hữu cơ sinh học trong canh tác cây hồ tiêu ( Video )

Những năm gần đây hồ tiêu ổn định ở mức giá khá cao, nhiều vườn cà phê già cổi gặp khó khăn trong vấn đề tái canh, nên nhiều nhà vườn chuyển đổi sang trồng cây hồ tiêu. Diện tích hồ tiêu vì vậy không ngừng tăng lên, tuy nhiên tiêu cũng là cây rất…

Quản lý dịch bệnh trên cây hồ tiêu ( Video )

Hồ tiêu của Việt Nam là cây trồng có sức cạnh tranh đặc biệt lớn, được thị trường thế giới ưa chuộng, giá hồ tiêu xuất khẩu lại đang ở mức khá cao. Chính vì mức giá hấp dẫn nên diện tích trồng tiêu trên cả nước không ngừng tăng lên. Chạy theo giá cả…