Tổng quan về cây mắc ca ở Việt Nam và trên thế giới

Tổng quan về cây mắc ca ở Việt Nam và trên thế giới

Tổng quan về cây mắc ca ở Việt Nam và trên thế giới I. Giới thiệu chung Chi Macadamia gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là Macadamia tetraphylla, và M. integrifolia, thuộc Họ Proteaceae, hạt chứa dầu cho thương phẩm gần giống hạt Điều. Đây là cây lấy quả nổi tiếng và đang trở thành cây trồng được quốc tế hoá như cà phê, ca cao, cao su… Mắc ca nguyên sản ở bang Queensland nước úc , người…

Xem Tiếp

Cây mắc ca ( maccadamia )

Cây mắc ca ( maccadamia )

Giới Thiệu Chi Macadamia gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là Macadamia tetraphylla, và M. integrifolia, thuộc Họ Proteaceae, hạt chứa dầu cho thương phẩm gần giống hạt Điều. Đây là cây lấy quả nổi tiếng và đang trở thành cây trồng được quốc tế hoá như cà phê, ca cao, cao su… Các đặc điểm sinh học cơ bản: Mắc-ca là cây gỗ lớn thường xanh, có thể cao tới 18m, tán rộng tới 15m vừa vươn thẳng vừa có…

Xem Tiếp

Kỹ thuật trồng xen cây mắc ca và cây cà phê

Kỹ thuật trồng xen cây mắc ca và cây cà phê

Hướng dẫn bà kỹ thuật trồng xen cây mắc ca và cây cà phê con ngắn, dài ngày Hiện tại Trung tâm đang làm thành công mô hình Maccadamia (mắc ca) xen cà phê chè , cà phê vối:  Cà phê vối mật độ trồng 6m x 6m trồng xen giữa ngã tư cây cà phê Cà phê chè mật độ trồng 7.5m x 4.5m trồng xen giữa ngã tư cây cà phê Cách chọn giống :…

Xem Tiếp