Category: Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây mắc ca

Tổng quan về cây mắc ca ở Việt Nam và trên thế giới

Tổng quan về cây mắc ca ở Việt Nam và trên thế giới I. Giới thiệu chung Chi Macadamia gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là Macadamia tetraphylla, và M. integrifolia, thuộc Họ Proteaceae, hạt chứa dầu cho thương phẩm gần giống hạt Điều. Đây là cây lấy quả nổi tiếng và đang trở thành cây trồng được…

Cây mắc ca ( maccadamia )

Giới Thiệu Chi Macadamia gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là Macadamia tetraphylla, và M. integrifolia, thuộc Họ Proteaceae, hạt chứa dầu cho thương phẩm gần giống hạt Điều. Đây là cây lấy quả nổi tiếng và đang trở thành cây trồng được quốc tế hoá như cà phê, ca cao, cao su… Các đặc điểm sinh học cơ…

Kỹ thuật trồng xen cây mắc ca và cây cà phê

Hướng dẫn bà kỹ thuật trồng xen cây mắc ca và cây cà phê con ngắn, dài ngày Hiện tại Trung tâm đang làm thành công mô hình Maccadamia (mắc ca) xen cà phê chè , cà phê vối:  Cà phê vối mật độ trồng 6m x 6m trồng xen giữa ngã tư cây cà phê Cà…