Category: Hướng Dẫn Kỹ Thuật

Hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp

Hiện nay, nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ mới đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, giúp cho nông dân tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến góp phần thúc đẩy tổc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Tuy nhiên, cần phải tăng cường hơn…