Giống điều PN1

Giống điều PN1

Đặc điểm: Giống điều cao sản PN1 lá khi còn non màu tím, lá già màu xanh đậm, quả khi chín màu vàng đậu thành chùm, hạt còn non màu tím, khi chín chuyển màu xám trắng, vỏ mỏng. Năng suất: Trung bình khoảng 2.500 đến 3.000 kg/ha, kích cỡ hạt 160 đến 180 hạt/kg, tỷ lệ nhân đạt 26  – 28%. Giống điều PN1 có khả năng thích nghi rộng tại nhiều vùng miền. Hiện…

Xem Tiếp