Giống cà phê vối lai TRS1

Dựa vào các đặc tính nổi trội của bộ giống cà phê vối mới (sinh trưởng khỏe, năng suất cao, kích thước nhân lớn và kháng bệnh gỉ sắt) , giống cà phê vối lai TRS1 là đời con được tạo ra từ 4 dòng vô tính TR4, TR9, TR11, TR13 qua nghiên cứu đã tạo ra thế hệ đời con mang các tính trạng tốt và khả năng di truyền tính trạng năng suất cao, kháng bệnh gỉ sắt, kích thước hạt lớn.

Sinh trưởng:  Cây sinh trưởng khỏe, phân cành tốt.

Chiều cao cây: Trung bình.

Hạt:  nguyên vỏ, màu vàng, hay trắng ngà, không mốc, hình dạng bình thường, không có hạt tròn, hạt dị dạng;.

Độ sạch : >98%;

Kích thước nhân : trên 90 khối lượng cà phê nhân khô (ẩm độ 13%) trên sàng 16;

Độ ẩm tối đa : 25%;

Tỷ lệ nảy mầm : >80%.

Năng suất: 5 – 7 tấn/ ha

Kháng bệnh: Khả năng kháng bệnh rất cao.

Khả năng thích nghi: Thích nghi cao với điều kiện khí hậu thời tiết của các tỉnh Tây Nguyên.

Liên hệ mua giống: 0996000909