Category: Giống Bơ

Giống Bơ Booth 7 ( bơ bút 7 )

Xuất xứ: Giống Bơ Booth 7 ( bơ bút 7 ) được nhập từ Mỹ. Được Viện KHKT NLN Tây Nguyên khảo nghiệm và được Bộ NN & PTNT công nhận. Hiện trung tâm đã nhân rộng giống bơ này khắp vùng Tây Nguyên. Quả tròn, lớn ( 2-3 quả/kg), dạng bơ sáp chất lượng…