Giống cà phê vối lai TRS1

Dựa vào các đặc tính nổi trội của bộ giống cà phê vối mới (sinh trưởng khỏe, năng suất cao, kích thước nhân lớn và kháng bệnh gỉ sắt) , giống cà phê vối lai TRS1 là đời con được tạo ra từ 4 dòng vô tính TR4, TR9, TR11, TR13 qua nghiên cứu đã tạo ra…

Giống cà phê vối TR12

Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành ngang hơi rủ. Chiều cao cây: Trung bình. Lá: kích thước trung bình, dạng mũi mác. Màu sắc lá khi thành thục: xanh Quả: Dạng thuôn dài, chín màu đỏ hồng. Năng suất: 5 -7 tấn nhân/ha. Kháng bệnh: Kháng rất cao với bệnh gỉ…

Giống cà phê vối TR11

Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành xiên đứng. Chiều cao cây: Trung bình. Lá: Kích thước trung bình, dạng mũi mác. Màu sắc lá khi thành thục: xanh vàng Quả: Dạng thuôn dài, chín màu huyết dụ. Năng suất: 5 -7 tấn nhân/ha. Kháng bệnh: Kháng rất cao với bệnh gỉ…

Giống cà phê vối TR9

Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành mạnh, cành ngang hơi rủ. Chiều cao cây: Trung bình. Lá: kích thước trung bình, dạng mũi mác. Màu sắc lá khi thành thục: xanh đậm Quả: Dạng thuôn dài, chín màu huyết dụ. Năng suất: 5 -7 tấn nhân/ha. Kháng bệnh: Kháng cao với bệnh gỉ…

Giống cà phê vối TR4 (giống 138)

Giống cà phê vối TR4 đã được công nhận và phổ biến trong sản xuất bằng con đường nhân giống vô tính về đầy đủ các chỉ tiêu : Sinh trưởng, năng suất, chất lượng quả hạt cà phê nhân sống, khả năng kháng bệnh gỉ sắt…phù hợp với từng vùng, từng mục tiêu và…